Donateursactie 2021 en Golden Ticket 2021

Beste inwoners van Mariënvelde en Zieuwent,

Ieder jaar komen leden en vrijwilligers van de harmonie Zieuwent-Mariënvelde in februari bij u aan de deur voor de verkoop van donateurskaarten. Met de opbrengst van deze donateursactie kunnen wij u onder andere laten genieten van vele muzikale optredens en concerten. Maar sinds een jaar is alles anders…

Als muzikanten konden we, tussen de verschillende lockdowns door, onder strikte voorwaarden nog wel eens samen muziek maken. Maar wat missen we de “ouderwetse” repetities op de dinsdagavond, de gezelligheid onderling en het repeteren voor een groots concert voor u allen. Want als het weer mag en kan, dan willen we dit zeker voor u realiseren!

Op dit moment vinden wij het voor zowel u als onze leden/vrijwilligers niet veilig om onze donateursactie op de gebruikelijke wijze uit te voeren.

Om die reden ontvangen alle inwoners van Marienvelde en Zieuwent dit jaar in de week van 8 t/m 14 februari een brief met een donateurskaart namens onze vereniging.

Mocht u alsnog een bijdrage willen overmaken naar onze vereniging, dan kan dat via het bankrekeningnummer dat op de brief vermeld staat of door de QR-code te scannen die in de brief staat vermeld. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!

Namens alle (jeugd)leden en de dirigent van de Harmonie Zieuwent-Mariënvelde wensen wij u alle goeds voor 2021 en danken u hartelijk voor uw steun!

 

Draagt u de harmonie een extra warm hart toe? Dan kunt u donateur worden door het kopen van een Golden Ticket. Hiermee heeft u jaarlijks gratis toegang tot alle concerten voor 2 personen en blijft u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte van onze activiteiten. De kosten voor een Golden Ticket zijn € 30,00 per jaar.

Heeft u belangstelling voor een Golden Ticket? Mail dan naar secretaris@harmoniezieuwent-marienvelde.nl