Oud papier en metalen

Oud papier

Per 1 april 2023 beëindiging papierinzameling Harmonie Zieuwent Mariënvelde

Sinds 1953 verzamelt de harmonie Zieuwent Mariënvelde met hulp van onmisbare vrijwilligers en leden van het orkest het “oud papier” in Zieuwent en omgeving, een grote bron van inkomsten voor de muziekvereniging.

Vanaf 2010 behoren burgers het “oud papier” in de blauwe container aan te bieden aan de gemeente, maar konden ondernemers hun karton/papier blijven inleveren bij de papiercontainer van de harmonie aan de Reindersweg (locatie bij Wopa).

Helaas zijn wij na 70 waardevolle jaren per 1 april 2023 gestopt met het inzamelen van papier.

Sinds november 2022 is er, evenals enkele jaren geleden, een forse daling van de papierwaarde. Daarentegen zijn transport- en brandstofkosten gestegen, waardoor het inzamelen van papier/karton geen opbrengst, maar een maandelijks verlies is voor de vereniging. Daarnaast is de harmonie nog een van de weinigen waar ondernemers het papier/karton kunnen inleveren, waardoor velen uit de gemeente Oost Gelre het papier/karton naar de locatie brengen. Door deze omstandigheden waren vrijwilligers dagelijks uren bezig om het papier in de container te verwerken, wat veel tijd en inspanning kostte, maar helaas niets meer opleverde.

Om die redenen isde papierinzameling per 1 april 2023 volledig stoppen.

Het blijft wel mogelijk om ijzer en metalen op de huidige locatie te brengen.

De harmonie dankt iedereen voor de vele jaren die zij de vereniging middels de papierinzameling gesteund heeft.

Metalen
Een ieder kan metalen en aluminium inleveren op het terrein aan de Reindersweg 3 te Zieuwent in de daarvoor bestemde container.

Het is verboden om overig afval of materiaal op de locatie achter te laten.
Deze dient U in te leveren bij een recycle-bedrijf in uw gemeente.
Let op: camerabewaking aanwezig!