Leerlingen orkest

Sinds 1995 heeft onze vereniging een leerlingen orkest, gezamenlijk met Harmonie St. Agatha uit Harreveld, het HaZiMa-leerlingen orkest. Wanneer blijkt dat de leerling vanuit de Start Up klaar is stroomt hij/zij door naar het leerlingenorkest. Samen muziek maken is immers veel leuker, heel anders dan alleen thuis. Daarnaast wordt er enkele keren per jaar ook opgetreden, zoals met het voorjaarconcert. Tijdens optredens wordt het leerlingenorkest meestal ondersteund door een aantal muzikanten van het grote orkest. In mei/juni is er nog een avond waarop alle leerlingen, maar ook het grote orkest, van zich laat horen. Iedereen is van harte welkom om te kijken en luisteren naar wat we samen dat jaar bereikt hebben. De doorstroom naar het harmonie orkest zal per leerling/instrument bepaald worden. Vaak speelt een leerling al (vlak) voor het behalen van haar B-diploma al in het harmonie orkest.

Het HaZiMa-leerlingen orkest staat onder leiding van dirigent Bart Klerken en reperteert iedere dinsdag van 18.15 uur tot 19.15 uur (m.u.v. schoolvakanties) in het Parochiehuis in Zieuwent.